CUSTOMER CENTER
070-4191-1516
010-9741-1516
OPEN
AM 9:30~PM 5:30
SAT, SUN, HOLIDAY OFF

FAX
031-786-6717
Email
petdome@naver.com
[긴급공지] 3/4 [인벳] 배송비 인상 안내
[긴급공지] 3/3 [지에스펫] 상품 출고 안내
[이용안내] 2/26 [펫도매플러스몰] 펫트코리아...
[긴급공지] 2/24 [한진택배] 택배 노조 파업...
[긴급공지] 2/17 [테라펫] 상품 출고 안내

MON - FRI AM 09:30 ~ PM 05:30
SAT, SUN, HOLIDAY OFF
070-4191-1516
국민은행676901-01-194999예금주 : 펫도매
신한은행140-010-500385예금주 : 펫도매
농협301-0148-3928-81예금주 : 펫도매
우리은행1005-702-482303예금주 : 펫도매
/ item(s)